Privacy

Je gegevens worden veilig opgeslagen en verwijderd na 14 dagen. In geen geval worden je gegevens gebruikt voor andere doeleinden dan contact-tracing in het kader van de pandemie.

Even juridisch: op welke basis verwerken we je gegevens? Je hebt vast al gehoord over de ‘GDPR’: de ‘General Data Protection Regulation’. Dat is een strenge Europese regelgeving die ervoor zorgt dat je privacy beter is beschermd. We verwerken je gegevens conform deze wetgeving, direct in opdracht van de overheid.

Indien je vragen hebt over deze verwerking, of je wil een verzoek dan wel klacht indienen, kan je de Data Protection Officer van Sitekicks contacteren via kasper@sitekicks.be.